Prácheňsko

Veselá dudácká muzika čerpá svůj repertoár hlavně z oblasti Prácheňska. Jedná se o historické území na jihozápadě Čech, ležící v části dnešního Jihočeského, Plzeňského a Středočeského kraje. Pojmenování získal kraj podle hradu Prácheň u Horažďovic. Přírodní osu oblasti utváří povodí řeky Otavy a jejích přítoků. Přibližnou přirozenou hranici Prácheňska tvořilo na jihu vnější pásmo Šumavy, na jihovýchodě řeka Vltava, na severu Středočeská pahorkatina, na severozápadě se hranice dotýkala pásma Brd.

Prachen

Prácheňsko jako samostatný kraj zaniklo roku 1850. Dnes je malebným koutem naší země, kde lidé hluboko zapustili své kořeny. Je krajem, v němž se i v současnosti udržují četné lidové tradice, a lidové písničky a muziku tu mají lidé stále rádi.