Náš kroj

Lidový kroj byl v minulosti pokládán za jeden z důležitých symbolů reprezentujících národnost a regionální příslušnost k dané lokalitě. Vzhledem k velké rozloze historického Prácheňského kraje neměl kroj na celém jeho území totožnou podobu. Některé znaky lidového oděvu byly sice podobné ve všech částech Prácheňska, ale jiné nesly specifika jen pro určitou menší lokalitu. Patrný byl i vliv sousedních národopisných oblastí. Kroje se ze života našich předků na Prácheňsku postupně vytrácely během druhé poloviny 19. století.

Veselá dudácká muzika vystupuje v rekonstrukci krojů centrální části Prácheňska kolem poloviny 19. století. Při pořizování lidového oděvu kapela vycházela z dobových ikonografických pramenů a dochovaných krojových součástí v muzejních sbírkách.